FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

 

 

Predávajúci :

 

511 s.r.o., IČO: 44 461 470, IČ DPH: SK2022715827, DIČ: 2022715827, so sídlom: Karola Adlera 3, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 55159/B ako predávajúceho (ďalej len ako „Predávajúci“)

 

Kupujúci (spotrebiteľ):

 

Týmto oznamujem že odstupujem od Kúpnej zmluvy na tento tovar:

 

. Popis tovaru: ______________________________________________________________

 

  • Dátum objednania tovaru: ____________________________________________________

 

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa: ________________________________________________

 

  • Adresa spotrebiteľa: _________________________________________________________

 

. Dátum ___________________

 

. Podpis spotrebiteľa  ____________________(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)